Tuabin gió 500W  có chức năng phát điện từ gió, năng lượng dư thừa trong quá trình hoạt động sẽ được lưu trữ trong bình ác quy dung tích lớn để dự trữ khi cần.[video width="852" height="480" mp4="http://aotai.vn/wp-content/uploads/2021/04/500wbn.mp4"][/video]