0904.274.766

điện mặt trời

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Giới thiệu hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập 1kw Hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập 1kw là việc sử dụng nguồn năng lượng mặt trời để tạo ra dòng điện. Dòng điện này tự hoạt động để cung cấp điện cho các thiết bị sinh hoạt mà không cần kết […]

Chi tiết

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 8kw Sử dụng hệ thống điện  mặt trời hoà lưới 8kw, mỗi tháng sẽ sản xuất được 800kw điện đối với miền Bắc và 900-950kw điện đối với các vùng phía Nam. Hệ thống điện  mặt trời hoà lưới 8kw là hệ thống kinh tế nhất, nhanh thu hồi vốn nhất.Thời […]

Chi tiết

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled.